otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

ประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

การดูแลเกี่ยวกับสัตว์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

ประโยชน์ของสัตว์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

การจำแนกสัตว์ตามที่อยู่อาศัย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

กิจกรรมจัดกลุ่มสัตว์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

สัตว์ที่ไม่มีขา มีขา มีปีก มีครีบ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

การจำแนกสัตว์ตามโครงสร้าง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

โครงสร้างภายนอกของสัตว์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

รู้จักสัตว์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

อันตรายจากพืชบางชนิด

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

ดอก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

ใบ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

พืชในท้องถิ่น

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ คืออะไร

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : วิทยาศาสตร์

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ