otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

แผนผังห้องเรียนของฉัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

ทิศทั้งสี่

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

บอกได้ไหม ใกล้ไกลเพียงใด

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

สิ่งแวดล้อมรอบตัวฉัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

ความสำคัญของการทำงาน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การทำงานอย่างสุจริต

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

ใช้สิ่งของอย่างไร ให้ประหยัดและคุ้มค่า

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

ประโยชน์ของการออมเงิน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

เรามาออมเงินกันเถอะ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การใช้เงินอย่างรู้ค่า

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

เงินซื้ออะไรได้บ้าง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

สิ่งของเครื่องใช้ และการบริการ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

พิธีไหว้ครู

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

กีฬาสามัคคี

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

เพลง ออมเงิน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

สมาชิกที่ดีของโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

หัวหน้าห้องของเรา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ