otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

สนุกกับเกมส์ท้ายบท (โจทย์ปัญหา)

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ตอนที่ 3

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

การบวกลบระคน ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาการลบ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

เพลง 1 ปี มี 12 เดือน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

เพลง 1 สัปดาห์มี 7 วัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก (ไม่มีการทด)

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

การบวกลบระคน ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

สนุกกับเกมส์ท้ายบท วัน เวลา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

ชื่อวันในสัปดาห์ หนึ่งปีมี 12 เดือน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

ช่วงเวลา เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 3

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : คณิตศาสตร์

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ