otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถาน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การฝึกสติ ยืน เดิน นั่ง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การฝึกสติ ฟัง ร้อง เล่น และทำงาน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

สติ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การสวดมนต์ และแผ่เมตตา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

มงคล 38

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

การทำจิตให้บริสุทธิ์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

เบญจธรรม สังคหวัตถุ 4

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

โอวาท 3 เบญจศีล

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

ศรัทธาในพระรัตนตรัย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

สุวัณณสามชาดก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

วัณณุปถชาดก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

สามเณรบัณฑิต

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

พุทธประวัติ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.1
วิชา : สังคมศึกษา

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ