otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

เกมส์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

เกมเรื่อง การขึ้น ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ทบทวนดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ทิศบนโลก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

การเกิดกลางวันกลางคืน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

การขึ้น ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานจำกัด

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบจำกัด

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า แบบหมุนเวียน ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า แบบหมุนเวียน ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

พลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ไฟฟ้าภายในบ้าน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ทบทวนเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

การตกของวัตถุ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

แรงโน้มถ่วงของโลก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ประโยชน์และข้อเสียของแรงเสียดทาน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

แรงเสียดทาน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

แรงกระทำและแรงลัพธ์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ