otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

ประเภทของดิน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

ส่วนประกอบของดิน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การเกิดดิน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

ประโยชน์ของพลังงานแสงในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

เซลล์สุริยะ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การเกิดรุ้งและสีของรุ้ง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

แสงขาว

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การหักเหของแสงผ่านเลนส์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การหักเหของแสง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การสะท้อนของแสงบนกระจกเว้า

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การสะท้อนของแสงบนกระจกนูน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาราบ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การสะท้อนของแสง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การนำเงาไปใช้ประโยชน์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

ขนาดของเงา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบการมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอน ตัวกลางทึบแสง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอน ตัวกลางโปร่งแสง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอน ตัวกลางโปร่งใส

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : วิทยาศาสตร์

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ