otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

พื้นที่

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การเขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การอ่านตาราง ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การอ่านตาราง ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การเขียนแผนภูมิแท่ง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การอ่านแผนภูมิแท่ง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การหาพื้นที่โดยประมาณ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การวัดพื้นที่และการหาพื้นที่

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.4
วิชา : คณิตศาสตร์

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ