otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

นิทาน คนหูตึง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

นิทานลูกโซ่ เรื่อง หญิงแก่กับหมู

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

นิทาน ตำนานปรัมปรา เรื่องฟ้าแลบฟ้าร้อง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

สัมผัสนอกและสัมผัสใน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

อ่านเสริมเติมความรู้เรื่อง ไวรัสตับอักเสบ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

อ่านในใจบทเรียนเรื่อง ช้อนกลางสร้างสุขภาพ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

อักษรย่อและคำย่อ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

สุภาษิตสอนหญิง สอนใจ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

สามสถาบันหลัก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

สร้างสรรค์ภาษา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

ศึกสายเลือดตอนที่ ๓

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

ศึกสายเลือดตอนที่ ๒

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

ศึกสายเลือดตอนที่ ๑

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

วิธีสืบค้นข้อมูล

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

รอบรู้โลกกว้าง เห็นทางถูกผิด

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

มารยาทและนิสัยรักการอ่าน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

เพลงพื้นบ้าน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

บันทึกของสายชล

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

บทอ่านเสริมเลขไทย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

บทอ่านเสริม เส้นด้ายกับชีวิต

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ

สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ