otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

บทอ่านเสริม เจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

บทอาขยาน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

บทเสริม เพลงพวงมาลัย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

นิทานแสนสนุก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

นิทานคติธรรม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

ธารน้ำใจสู่อันดามัน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

ตำนานนานาชาติ เทพแห่งการทอผ้า เทพธิดาจือหนี่

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

จากผาแต้ม สู่อียิปต์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

จดหมายจากต่างแดน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

เครื่องหมายวรรคตอน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

คำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

การอ่านบทร้อยกรอง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

การอ่านคิดวิเคราะห์เรื่อง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

การอ่านคล่องเขียนถูก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

การสนทนา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : ภาษาไทย

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ