otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

รูปเรขาคณิตสามมิติ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

ร้อยละ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

ทศนิยมสามตำแหน่ง ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

ทศนิยมสามตำแหน่ง ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

ดอกเบี้ย การคิดดอกเบี้ยในเวลาน้อยกว่า 1 ปี

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

ดอกเบี้ย การคิดดอกเบี้ยในเวลา 1 ปี

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

ชนิดและเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

ชนิดและสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขาย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง ตอนที่ 3

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขายมากกว่า 1 ครั้ง ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย การหาราคาทุนจากราคาขาย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย การหาราคาขายจากราคาทุน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย การลดราคา

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปวงกลม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ป.6
วิชา : คณิตศาสตร์

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ