otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

บทอาขยานและบทร้อยกรอง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

การสรุปความรู้ และข้อคิดจากการอ่าน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

อธิบายคุณค่าของวรรณคดีวรรณกรรม บทเสภาสามัคคีเสวก

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

การวิเคราะห์ วรรณคดี วรรณกรรม และบทละคร

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

วรรณคดี กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

วรรณคดี วรรณกรรม รามเกียรติ์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พระสุริโยทัยขาดคอช้าง พันท้ายนรสิงห์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

พระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

การใช้คำราชาศัพท์

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

การแต่งกลอนสุภาพ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

ลักษณะของประโยคความซ้อนในภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

ลักษณะของประโยครวมในภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

ลักษณะของประโยคสามัญในภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

การสร้างคำสมาส

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

การพูดรายงาน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

การพูดในโอกาสต่างๆ

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟัง

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.2
วิชา : ภาษาไทย

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ