otpchelp.com - เว็บไซต์รวม สื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1-ม.3 เพื่อการศึกษาไทย

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

การสืบพันธุ์ของคน

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

พันธุวิศวกรรม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ความผิดปกติของโครโมโซมและยีน ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 3

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ยีนและสารพันธุกรรม ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

โครโมโซม ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ลักษณะเด่น ลักษณะด้วย ยีนเด่น ยีนด้อย

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

กฎของเมนเดล ตอนที่ 3

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

กฎของเมนเดล ตอนที่ 2

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

ลักษณะทางพันธุกรรม

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

กฎของเมนเดล ตอนที่ 1

สื่อการเรียนการสอน
ระดับชั้น : ม.3
วิชา : วิทยาศาสตร์

@2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ

สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน
โลโก้ otpchelp     ครูโอ๋     โลโก้ สพฐ   โลโก้ กระทรวงศึกษาธิการ